O nás

Naše firma byla založena v roce 1992 a svým zaměřením byla orientována

na stavby melioračního charakteru,výstavbu inženýrských sítí, rekultivací ovlivněných důlní činností a rekultivace starých skládek TKO.

Tato činnost se stala v posledních letech jednou z hlavních náplní firmy a právem se řadí k největším v rámci jihomoravského kraje na provádění rekultivací starých zátěží . Dále se zabýváme výstavbou a rekonstrukcí sběrných dvorů, kompostáren, zpevněných ploch, komunikací atd.

Firma má 25 zaměstnanců, kteří tvoří dokonale sehraný tým pro zvládnutí i těch nejnáročnějších úkolů.

Na všech strojích pracují zkušené a řádně proškolené osádky s platným oprávněním obsluhovaného mechanizmu.

Firma je také vybavena na demolice objektů kompletním zařízením včetně mobilního drtiče stavebních sutí a třídičem, který může ihned stavební sutě vytřídit pro další použití.

Na všech  stavbách, které jsme prováděli jsme získali bohaté zkušenosti s prováděním veškerých zemních a stavebních prací.

Firma má zaveden certifikovaný systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu, který odpovídá ČSN EN ISO 14001 a systém bezpečnosti práce odpovídající ČSN OHSAS 18001. 

Jakékoliv další informace o firmě Vám rádi poskytneme, proto nás neváhejte kontaktovat.

Vyhledávání