Reference

Skládky odpadů :

Rok 2006         - Rekultivace skládky TKO v obci Uherčice

                             - Řízená skládka odpadů Těmice II.etapa – 2.stavba

                             - Sběrné středisko Bošovice

                             - Rekultivace skládky TKO Drnholec

                             - Rekultivace skládky TKO Velká nad Veličkou

Rok 2008        - Odplynění skládky Zohor

                             - Rekultivace staré skládky TKO Čejkovice

ROK 2009          - Rekultivace skládky Těmice II.etapa 1.stavba

                             - Skládka odpadů Mokrý Háj – 3.kazeta,1.část

                             - Rekultivace skládky Štěměchy

ROK 2010        - Skládka odpadů Mokrý Háj - Rekultivace 2. kazety

                             - Úprava severního svahu zemní hráze  STKO TĚMICE

ROK 2011        - Rekultivace starých skládek v obci Žeravice

ROK 2012          - Rekultivace 1.etapy 2.části skládky TKO Strážnice

                             - Výstavba 2.etapy skládky TKO Strážnice

Vodní díla :

Rok 2006          - PPO Svratka Židlochovice

                         - Výstavba rybníka Jarohněvický

Rok 2007          - Odbahnění rybníka Velké Pavlovice

    - Odtěžení kalového pole v lomu Olbramovice

    - Vyčištění Baťova kanálu

ROK 2010           -  Odbahnění vodní nádrže Březinka

                               -  Odbahnění rybníka Jarohněvický

                              -  Mokřad u Syrovinky - lokalita Petránky

                              -  Odvedení srážkových vod STKO Těmice

                              -  Odbahnění rybníka Skalica

ROK  2011        - Radějovka, Sudoměřice - Petrov                     

                              - Milotice 05, PŠ 2010 neinv., nánosy

                              - Hráz OR Kyjovky – sanace v místě nápustného objektu

ROK 2012         -  Odbahnění rybníka „U PETRA“

                              -   Okluky Uherský Ostroh, oprava v km 3,95

                               -  Říčka Bedřichovice, oprava toku

                               -  Jihlava,Pohořelice ř.km 12,212-13,174 – oprava průlehu PB hráze

Komunikace a zpevněné plochy

Rok 2006          - Silnice II/427 Moravský Písek - průtah

                              - Dostavba zadního dvora na areál dopravy v areálu firmy Jan Varmuža

                              - Výhybné pruhy u stávající komunikace k.ú. Polešovice

    - Silnice I/55 Rohatec

Rok 2007         - Přípravné práce vrtu Poddvorov 105

    -  Komunikace pro stavbu RD Dubňany

    -  Rekonstrukce komunikace v obci Sudoměřice

    -  Rekonstrukce zpevnění polních cesty

    - Technická infrastruktura lokalita Díly za zahradou v obci Sudoměřice

Rok 2008         - Stavba komunikace v lokalitě Díly za zahradou

                               - Oprava silnice Lužice – Josefov

                               - Lignit Hodonín s.r.o.,                                       

                               - Silnice II/427 Mor.písek

                               - Oprava Lesní cesty „Hlavní alej Vnorovy

ROK 2009            - Parkoviště Ořechovka

                               - Komunikace a příprava území – lom Želešice

                               - Polní cesta Kozojídky

                               - Rekonstrukce místní komunikace –ul.Vinařská             

ROK 2010           - Rozebrání panelové plochy Poštorná

                                - Obnova lesních cest TRAVIČNÁ

                                - Rozšíření panelové plochy Poštorná

                                - Hala OMNIKA – vybudování zpevněných ploch

ROK  2011         - Pracovní plocha vrtu BŘECLAV 34

                                - Vybudování panelové plochy a sklepa sondy

                                -  Oprava polní cesty k Výklopníku Sudoměřice

                                -  Cyklostezka v úseku  Nová Lhota – Vápenky - výkop kufru

                                - Pracovní plocha vrtů BŘECLAV 38 a 39

Ostatní práce :

ROK 2010             - Kompostárna Bory 

                                - Polyetynelová zemní nádrž Vištuk 

ROK 2011             - Sběrný dvůr odpadů obce Sudoměřice

ROK 2012             - Plocha pro úpravu BRO města Strážnice

 

 

                             

Vyhledávání